Darbības virzieni

ES fondu piesaiste investīciju projektiem

Investīciju projektiem piesaistām ELFLA, EZF, ERAF, KF, INTERREG, Horizon2020 un citus fondus

 

Investīciju un finanšu resursu piesaiste projektiem

Piesaistām finansējumu no privāta sektora, riska kapitāla fondiem, ALTUM un citiem finanšu instrumentiem

 

Imports un Eksports FMCG

Pārstāvam ražotāju zīmolus un veidojam private label pārtikas preču jomā

 

Uzņēmumu pirkšana - pārdošana

Nodrošinām visus nepieciešamos pakalpojumus darījuma organizēšanai, vadīšanai un īstenošanai

 

Uzņēmumu restrukturizācija

Nodrošinām vadības procesus un sniedzam konsultācijas uzņēmuma darbības efektivizēšanai un attīstībai gan ražošanas, gan tirdzniecības un pakalpojumu sektorā

 

Tirgus, produktu un patērētāju izpēte

Mēs sniedzam ieskatu par:

Pēc tirgus izpētes rezultātu analīzes jums būs labākas iespējas izveidot mērķtiecīgu biznesa plānu, izstrādāt veiksmīgu reklāmas kampaņu, noteikt konkurētspējīgas cenas, izvēlēties izdevīgāko uzņēmējdarbības vietu vai veikt citas darbības, lai paplašinātu un attīstītu savu uzņēmējdarbību

 

Visos projektos mūsu prioritāte
 

 risku vadība

kvalitāte un izcilība

sadarbības turpinājums

maksimāls ieguvums klientam

risinājumu efektivitāte un ātrums

 


SIA Biznesa Menedžments | Bauskas iela 58-1, Rīga, LV-1004 | Tālr.: +371 29190248, E-pasts: projects@bmteamwork.com